16 noiembrie.

Elena | 12 ani | One Direction | Demi Lovato | Eminem | The Vampire Diaries | Ciocolată | Muzică | Sunt o persoanaă liniştită,amuzantă şi destul de sensibilă.Ceea ce apreciez cel mai mult la o persoană este bunul-simţ şi bunătatea mai presus de aspect.Dacă mă respecţi,fi sigur că şi tu vei fi respectat.
→Iubeşte şi apreciază persoanele dragi ţie,pentru că niciodată nu se ştie când le poţi pierde.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter